Kategorie
snippets

Generowanie liczb całkowitych w Java

Generowanie liczb całkowitych w języku Java jest możliwe w prosty sposób dzięki klasie Random. Do wygenerowania zakresu można wykorzystać wprowadzoną w Java 1.8 metodę ints(). Ints() ma trzy argumenty: wielkość strumienia, jaki chcemy wygenerować, początek zakresu, z którego chcemy liczby wygenerować (włącznie), koniec zakresu (wyłącznie). Zatem jeśli chcemy wygenerować tablicę 20 pseudolosowych liczb z zakresu […]